buy abortion pill

buy abortion pill open

zestril

zestril ttvmerwestad.nl

propecia

propecia

emla

emla informedu.com.au

mirtazapine 15mg side effects

mirtazapine 15mg weather.liamsattic.com

CRS Policy

Ekonomiskt ansvarstagande
Vi väljer ofta underleverantörer baserat på vårt helhetsintryck av dem och inte nödvändigtvis ekonomiska faktorer.
VMI har en ekonomisk policy att alltid vara ”skötsamt”. D.v.s. vi betalar alltid fakturor i tid. Vi siktar på att öka vår omsättning med omkring 10 % per år.
 
Miljömässigt ansvarstagande
Vi använder alltid mycket moderna servrar och annan utrustning i vår drift. Det innebär minimalt energiuttag och liten påverkan på miljön. Men det innebär också att vi ligger långt fram i teknik och alltid kan erbjuda det bästa och stabilaste lösningarna till våra kunder.
Den moderna utrustningen blir förr eller senare gammal och kasseras under kontrollerade former för återvinning.
Transporter med bil är en nödvändighet p.g.a. vår placering i Roslagen. Men vi har enbart moderna bränslesnåla dieselbilar i vår vagnpark.
 
Socialt ansvarstagande
VMI är en platt organisation där alla anställda har eget ansvarsområde och beslutsrätt. Ledningens mål är att alla ska känna att dom är en del i teamet och förstå sin värdighet i företaget. 
Alla anställda har sjuk- och pensionsförsäkring, rätt till gymkort och företaget uppmuntrar även fysiska aktiviteter i olika former.
Vi har luftiga och behagliga lokaler i Stockholms norra skärgård. 
Men trots avstånd till många av våra kunder så jobbar vi mycket effektivt tack vare distansarbete, distans support m.m.
Vi stöttar även flera hjälporganisationer. Företaget har 2 fadderbarn. Vi stöttar även arbetet mot mobbing och vi stöttar lokala idrottsföreningar.