Guide för att installera POP/IMAP konto i Outlook

POP/IMAP - Outlook

När du startar Outlook för första gången så får du upp ett fönster "Lägg till konto".

Om du vill öppna samma fönster från ett redan öppnat Outlook så går du till menyn Arkiv och väljer Info. Därefter klickar du på Lägg till konto

Välj sedan Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper, klicka därefter på Nästa för att fortsätta.  

Välj nu Pop eller IMAP, klicka sedan Nästa för att fortsätta.

Här fyller du i de uppgifter du fått från VMI. Du måste dock byta ut namn@doman.se mot din e-postadress.
Här väljer du även om du vill ha POP3 eller IMAP.
Klicka därefter på knappen Fler Inställningar.

Välj fliken Utgående Server. Kryssa i rutan för Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering och kontrollera att Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post är ikryssat.

Gå sedan till fliken Avancerat. Där ska du ändra porten för Utgående server (SMTP) till 26.
I bilden nedan visas servern som är standard för POP3 vilket är 110.
Har du valt att använda IMAP så är det 143 som är standard. Ändra 
inte på standard porten på varken POP3 eller IMAP.

Tryck därefter på OK för att återgå till föregående fönster.
Välj Nästa. Nu verifieras att serverinställningarna stämmer.
Om allt är korrekt inskrivet och verifierat så kan du sedan klicka på
Klart