how long does it take for the abortion pill to work

how long does the abortion pill take to work

Vad är naas ?

Naas betyder network as a service.

Exempel på en tjänst kan vara ett företag med stor geografisk spridning som vill koppla ihop sitt nätverk med gemensam brandvägg och säkerhet. Ett exempel är maskiner (t.ex. biljettautomater, övervakningskameror mm ) som är trådat eller trådlöst uppkopplade och övervakade centralt. Idag kommunicerar många maskiner med en central server som även hanterar programvaruuppdateringar. Normalt byggs nätverket med VPN, VLAN eller fibertjänster (svartfiber/våglängd). Det sistnämnda när det krävs mycket hög prestanda/säkerhet.

Naas kan även kombineras med flertalet andra funktioner inom området molntjänster. Exempelvis software as a service, infrastructure as a service m m

Kontakta VMI för mer information.