"Vi tänker virtuellt, molnbaserat och driftsäkert – vi tänker framtid!"

Serverdrift

Varför egen server?

En dedikerad virtuell server har fördelen att den kan skräddarsys efter ditt behov. Man är alltså helt ”ensam” på sin server vilket är en fördel ur prestanda och säkerhetssynpunkter .
Du sparar tid, energi och kan ägna dig åt den egna verksamheten. Och vår support finns förstås tillgänglig när du behöver den.

Här är några vanliga användningsområden

  • …företagets hemsida – t.ex. en WordPress server
  • …affärssystemet – exempelvis en server för VISMA applikationer
  • …filserver
  • …telefonväxel
  • …e-handel / webbshoppar

Mycket driftsäkert

Våra serverlösningar har full redundans, vilket betyder att om oturen är framme och något slutar fungera så är vår servermiljö uppbyggd så att nästa server tar över.

Vi har 2 datacenter där den ena är en identisk spegling av den andra. S.k. geografisk redundans.

Backup?

Vi erbjuder flera olika nivåer av backup.
Allt från traditionell filbackup till realtidsbackup med möjlighet till uppstart från annan plats inom några minuter.

Windows och Linux

VMI har stor erfarenhet inom både Windows- och Linux drift. Vi är både Microsoft SPLA -och Microsoft Silver partner.

Paketlösningar

Nedan presenteras färdiga paket men om så önskas så skräddarsyr vi ett paket efter ert behov.

Våra driftstjänster
Paket 1
Virtuell Linux- eller Windows server
4096 Mb Server RAM (går att utöka)
Linux eller Windows server operativsystem
50+100 Gb diskutrymme (går att utöka)
100 mbps anslutning
Övervakning
Avancerad backup 1 gång/h
Kontakta oss för pris
Paket 2
Virtuellt serverkluster
Denna lösning är mycket driftssäker och ni har en SLA nivå på minst 99,9%
Principen är att tjänsterna (t.ex. webb och databas) är fördelad på flera servrar bakom en s.k. lastbalanserare. Normalt har man 2-6 servrar i klustret. Tjänsterna är utspridda så att en enskild driftstörning inte påverkar tjänsten.

Debian GNU/Linux (Windows kan även hyras)
Valfritt anpassad programvara baserad på behov
Dygnet runt övervakning med aktiva åtgärder
1000 mbps anslutning
Avancerad backup 1 gång/h
Kontakta oss för pris
Paket 3
Server kluster med geografisk redundans
Samma innehåll som Paket 2 men med skillnaden att servrarna även sprids ut i olika serverhallar.
Detta ger upp till 99,99% upptid på tjänsten.
Kontakta oss för pris
Kontakta oss