"Personlig support av högsta kvalitet"

IT-support

IT-support som löser problemen innan de uppstår

En fungerande IT-support är i många fall helt avgörande. Många företags verksamheter är helt beroende av en fungerande IT-drift och uppstår det problem kan i värsta fall hela eller delar av verksamheten tvingas stå helt stilla.

Det många små och medelstora företag saknar idag är en uttalad IT policy och någon som ansvarar för att det dagliga arbetet verkligen fungerar. Man har ofta flera olika leverantörer med olika ansvar och kanske inte heller full kontroll på att backuperna verkligen går att återställa. När problem uppstår finns det ofta en tvekan vem man verkligen ska ringa.

VMI

VMI har möjlighet att ta ett helhetsansvar för IT driften på ert företag. Det vi gör är att ta ett helhetsgrepp över er IT på företaget och ni har alltid bara Ett nummer att ringa. Vi ansvarar för att hjälpa er med datorer, programvaror, servrar, telefoni, bredband och allt annat som faller under begreppet IT.

Proaktivt eller reaktivt?

Vi lägger tillsammans med er upp en IT policy och framtidsplan. Det är viktigt att ta bort det reaktiva arbetet som ofta uppstår när något slutat att fungera. Med god planering och schemalagda besök så förebygger man mycket av de vanliga problemen.

Priser

Ett ”vanligt” supportsamtal med fjärrstyrning från oss brukar kosta mellan 200 kr (upp till 10 minuter) och 425 kr (30 minuter). Moms tillkommer.

Kontakta oss så berättar vi mer vad vi kan göra för ditt företag!

Kontakta oss