"En säker backup kan vara skillnaden mellan katastrof eller att fortsätta din arbetsdag som vanligt."

Backup

Är ni behov av en säker och fungerande backup?

Vad händer om servern skulle krascha eller om ni råkar radera fel dokument?  Behöver ni en tillförlitlig säkerhetskopiering av servern eller arbetsdatorn?

Med VMI Backup Store så överförs era dokument via Internet till vår backuptjänst på nätet.

Ett program installeras på er dator, lokala filserver eller dedikerade server.

Ni bestämmer själv över er backup

Ni bestämmer när ni önskar att backup ska ske. Antingen via manuell start eller schemalagt under dag- eller nattetid.

Välj även hur lång tid arkiveringen ska vara för eventuell återställning samt hur många backuper av varje fil som ska sparas.

Optimerad och krypterad överföring

Filerna som förs över till VMI är krypterade och för att optimera överföringen är det bara filer som ändrats sedan senaste backupen genomfördes.

Vad behövs?

Det spelar ingen roll vilket operativsystem som används.
Vi har lösningar för alla typer av backup för både Windows, Windows Server, Mac eller Linux.

Kontakta oss